Doğum Tarihiniz

Beni Hatırla
Kullanıcı Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi'ni okudum.


Şifremi Unuttum

Çağrı Merkezi: 0212 385 94 51
Bu site firma çalışanları, bayi/distribütörler ve alkol satış ruhsatına sahip satış noktaları için hazırlanmıştır.

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sitenin sahibi Tuborg Pazarlama A.Ş. (Tuborg)'dir. Sitemizi ziyaret eden üyeler aşağıdaki koşullar tüm maksat ve halin icabı ile kabul etmiş sayılacaktır. Bu koşulları kabul etmeyen üyelerin Site’yi kullanmaması gerekmektedir.

Üyelerin  [www.tuborgclub.com] internet sitesine erişimi ve/veya siteyi kullanmaları aşağıdaki Kullanım Koşullarına ve geçerli kanun ve yönetmelik hükümlerine tabidir.

Üyeler, web sitesine erişim sağlayarak,kullanarak ve/veya Site üyesi olarak bu Şart ve Koşulları okuduklarını, içeriğini tümüyle anladıklarını ve Sitede belirtilen tüm hususları  kayıtsız şartsız kabul etmiş ve onaylamış sayılmaktadır. Bu şart ve koşulları kabul etmeyen üyelerin web sitesinden çıkmaları ve kullanmaya devam etmemeleri gerekmektedir. Web sitesinin kullanımına devam edilmesi bu sitenin Şart ve Koşullarının kabul edildiği anlamını taşır.

Tuborg Pazarlama A.Ş.’nin hazırladığı [www.tuborgclub.com] internet sitesi Tuborg Pazarlama A.Ş. tarafından yalnızca alkollü içecek satış ruhsatına sahip müşterilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde başka amaçlar için kullanılamaz.

Tuborg Pazarlama A.Ş'nin hazırladığı [www.tuborgclub.com] web sitesinin içeriği, 18 yaşın üzerinde alkollü içecek satış ruhsatına sahip satış nokta sahiplerinin dışında hiçbir şekilde 3. şahıslarla paylaşılamaz.

Uluslararası telif hakları ve ticari markalar kanunu dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın Tuborg Pazarlama A.Ş’nin hazırladığı [www.tuborgclub.com]  internet sitesinde bulunan tüm görsel ve yazılı materyal ve bunlara ilişkin telif hakları Tuborg Pazarlama A.Ş mülkiyetindedir ve Türk ve uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır. Önceden Tuborg’tan yazılı izin alınmaksızın internet sitesindeki bilgilerin ya da siteye ilişkin her tür veritabanı, yazılım, görsel materyalin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, çoğaltılması, başka bir lisana çevrilmesi, yeniden yayımlanması ve dağıtımı yasaktır. Aksi tespit edildiği durumlarda Tuborg Pazarlama A.Ş gerekli hukuki işlemleri başlatma hakkını saklı tutar.

Tuborg Pazarlama A.Ş., internet sitesine girilmesi, sitede yayımlanan bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Yukarıda belirtilen durumlarla sınırlı kalmaksızın, doğrudan, dolaylı veya  hertürlü zarar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, internet sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlardan Üye kendisi sorumludur, bunlardan Tuborg Pazarlama A.Ş.  hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı/Kullanıcılar; "Site" üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda; işbu Uyarı hükümlerine, "Site"de belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini, "Site" üzerinden kendisi tarafından yüklenen içeriklerde ilgili mevzuatın gerektirdiği önlem ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, bu kural ve koşulları anladığını ve kabul ettiğini beyan eder. "Kullanıcı"'nın "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Tuborg Pazarlama A.Ş., internet sitesinde yer alan bilgilerin güncel ve geçerli tutulması için azami gayreti sarfetmektedir. Tuborg Pazarlama A.Ş.  ancak, internet sitesindeki malzemelerin, yazılımın veya hizmetlerin doğruluğunu ve eksiksiz olduğunu garanti etmez. Tuborg Pazarlama A.Ş internet sitesindeki verilerde ve hizmetlerde önceden bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.

Tuborg Pazarlama A.Ş, kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı duyar. Bu politika doğrultusunda, internet sitesinde verdiğiniz tüm kişisel bilgiler, yalnızca size hizmet amaçlı olarak kullanılmakta ve yasal olarak mecburi olan durumlar hariç hiçbir şekilde üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla paylaşılmamaktadır.

Tuborg Pazarlama A.Ş , internet sitesinden kişisel bilgi toplama ve kullanımını minimumda tutmakta ve toplanan kişisel bilgileri sadece işlemlerin gerçekleşebilmesi için kullanmaktadır.

Tuborg Pazarlama A.Ş , internet sitesi içerisinden üçüncü şahıslara ait internet sitelerine bağlantılar yerleştirebilir. Bu üçüncü şahıs sitelerine bağlandığınızda, ilgili sitenin kullanım koşullarına tabi sayılırsınız. Tuborg Pazarlama A.Ş bu sitelerde yayımlanan içerikten veya gizlilik koşullarından ve bu sitelerin kullanımından dolayı oluşabilecek doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir zarardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

[www.tuborgclub.com] sitesinde yer alan tüm bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Tuborg internette yer alan web sitesindeki bilgilerin mevcut durumu yansıtması için makul olan tüm gayreti göstermiştir. Bu sitede yer alan bilgilerin revizesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak; Tuborg önceden haber vermeksizin, istediği zaman sitedeki bilgilerin revizesi, değiştirilmesi, düzeltilmesi ve çıkarılması gibi işlemleri yapacak tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir.

Üyeler bilgi ve dokümanları sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan bilgiler Tuborg’un önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim arz zinciri içerisinde TAPDK belgesine haiz ve Tuborg tarafından seçilmiş üye iş yerleri ve yetkilileri ile sınırlıdır.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai hukuki takibata neden olacaktır.

Tuborg bu web sitesinde yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu web sitesinin yayınlanması, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir.

Tuborg web sitesine veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesine girilmesi veya bunların kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı kayıp veya zararlardan, Tuborg sorumlu tutulamaz.

Bu sitede bulunan bilgi veya ifadelerin (tasarımlar, resimler, video, logo v.b. gibi) telif hakkı Tuborg’a ve program ortaklarına aittir. Tuborg’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda,işbu kullanıcı sözleşmesi metni esas alınacak olup, böyle bir durumda Tuborg her türlü hukuki haklarını kullanacağını taahhüt eder.

İçeriğin Mülkiyeti

Bütün metin ve görüntüler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın web sitesinde yer alan bütün İçerik ("İçerik") ve bunlara ilişkin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili sair yasa ve yönetmeliklerden doğan tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları, aksi belirtilmedikçe tüm hakları saklı olmak üzere  Tuborg Pazarlama A.Ş.’ye (TUBORG) ve Tuborg’un izni ile web sitesinde ürün veya hizmetlerini  sunan Ortaklar’a aittir. Bir ticari marka, logo veya hizmet markası olan herhangi bir İçerik, aynı zamanda Tuborg ve/veya Ortaklar’ın tescilli veya tescil edilmemiş ticari markasıdır. Web sitesinde yer alan herhangi bir İçeriği, İçerik sahibinin yazılı onayı  olmaksızın her ne surette olursa olsun kullanılması yasaktır. İzinsiz kullanılan İçerik ve/veya markalar için Tuborg’un, cezai işlem başlatmak da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını, yasalarca izin verilen en kapsamlı ölçüde uygulama hakkı bulunmaktadır.

Web Sitesinin Kullanılması

Web sitesinde yer alan görüntüler, Tuborg’un yazılı izni olmaksızın kullanılamaz..

İçeriğin bir bölümünün veya tamamının Tuborg’un yazılı izni olmaksızın dağıtılması, değiştirilmesi, kopyalanması, ileti olarak alınması, görüntülenmesi, yeniden kullanılması, çoğaltılması, yayımlanması, lisansını başkasına vermesi, türev eserler yaratmak için kullanılması, devretme faaliyetlerinde bulunulması, satılması, sitenin reklam yapmak veya herhangi bir ticari teklifte bulunmak için kullanılması ve sair suretle kullanılması yasaktır.

Sitenin ilgili bölümlerine, herhangi bir ihlal teşkil eden, tehditkar, yanlış, yanıltıcı, istismar edici, tacizkar, iftira atan, karalayıcı, müstehcen, edebe aykırı, lekeleyici, kışkırtıcı, pornografik veya küfür içeren materyaller veya bir ceza gerektiren suç sayılacak, hukuki sorumluluk doğuracak ve sair suretle herhangi bir mevzuatı ihlal eden bir fiil teşkil edecek veya böyle bir fiili teşvik edecek herhangi bir materyali aktarmak veya iletmek için kullanılması yasaktır.

Tuborg, içeriği izinsiz kullanan kişilerin kimliğini ifşa etmesini talep eden veya bu konuda yönlendiren kanun uygulayıcı makamlarla veya herhangi bir mahkeme emriyle tam bir işbirliği içerisinde hareket edecektir.

Puanların Geçerlilik Süresi

Kazanılan puanlar bir takvim yılı için geçerli olup bir sonraki seneye aktarılmaz. İlgili yıl içerisinde kazanılan puanlar aynı takvim yılı içerisinde harcanmalıdır.  Puanlar her takvim yılının Aralık ayının 25’inde silinir. Bu tarihten önce harcanmayan / kullanılmayan puanlar sıfırlanacaktır. Böyle bir durumda Üye’nin bu tarihten sonraki talepleri geçersiz olacak ve sahibine herhangi bir hak sağlamayacaktır.Sitede yer alan bilgilerin çeşitli nedenlerle doğruluk içerecek şekilde güncellenmemesi; revizede gecikme, sitede olması muhtemel bir yanlışlık veya eksiklikten yada değişiklikten ötürü  Tuborg’a hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez.

Tuborg tek taraflı olarak üyelere bildirim yapmadan dilediği zaman üyelerin puan kazanım şartlarını dilediği şekilde değiştirmeye, dilediği şekilde sonlandırmaya tek başına yetkilidir.

Puan bildiriminde Tuborg Pazarlama A.Ş kayıtları her zaman geçerli ve bağlayıcıdır.

Tuborg Pazarlama A.Ş standart dışı uygulamayla karşılaştığında uygulamayı durdurma veya iptal etme hakkına sahiptir.

Tuborg Pazarlama A.Ş programın herhangi bir üyede devam ettirilip, ettirilmeyeceğine karar verme hakkını saklı tutar.

Kazanılmış puanlar sadece bu puanı kazanan üyeye aittir ve hiçbir şekilde devredilemez.

Tipografik hataların hiçbir hukuki bağlayıcılığı olmadığı gibi Tuborg Pazarlama A.Ş bunlardan  sorumlu tutulamaz.

Mevzuat değişikliği, resmi merci veya yargı kararları kapsamında uygulamanın durdurulması gibi bir durumun meydana gelmesi halinde, önceden haber vermeksizin uygulamanın durdurulmasından dolayı, Tuborg Pazarlama A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve herhangi bir tazminat talep edilemez.

Üye, Tuborg tarafından kendisine SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS (multimedya messaging service), telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından ve mobil aplikasyonlar vasıtasıyla iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin gönderilmesini ve ayrıca talebine göre kendisine verilebilecek olan ürün ve hizmetlerin verilebilmesini teminen, Tuborg tarafından kişisel bilgilerinin işlenmesini kabul ettiğini beyan etmiştir. Üye, bunların gönderiminin kesilmesi konusunda firmaya, firmanın sağladığı iletişim kanallarını kullanmak suretiyle talimat verme hakkını da haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Şu kadar ki üye, dilediği zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, bir veya birden fazla kanaldan veri, ses, görüntü vesair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını da haizdir.

Üye; "kişisel verilerin işlenmesi" kavramının, kişisel verilerin Tuborg tarafından otomatik olan veya olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, silinmesi veya yok edilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması veya başka bir şekilde elde edilebilir hale getirilmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kullanılmasının sınırlanması amacıyla işaretlenmesi veya tasniflenmesi veya kullanılmasının engellenmesi gibi bu veriler üzerinde gerçekleştirilen bir işlem ya da işlemler bütünü olduğu konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu kapsamda firma tarafından kişisel verilerinin işlenmesine onay verdiğini beyan etmiştir.",

İşbu site ve içeriğinin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu mevzuatı ve uygulamalarına uygun olması ve bu kapsamda uygulanması gerekmektedir. Üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler,  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu mevzuatı  ile hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve TUBORG'un Siteye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye'ye aittir.

Hediye Kataloğu

Üyelerin web sitesinden puanlar aracılığıyla talep ettikleri ürünleri kargodan teslim almadan önce paketi açıp kontrol etmeleri ve sonrasında kargo teslim belgesini imzalayarak teslim almaları gerekmektedir. Üyelerin ürünlerin hasarlı, arızalı, eksik, defolu, ya da talep  edilen hediyenin dışında bir hediye çıkması durumunda ürünü teslim almayıp yine kargo görevlisine iade etmesi gerekmektedir. Ürünler teslim alındıktan sonra eksik ya da hasarlı olması durumunda iletilecek şikayetler kabul edilmeyecektir.

Üyelerin hasarlı, defolu veya talep edilenden farklı olan ürünleri teslim almayıp kargo ile karşı taraf ödemeli olarak göndericiye iade etmesi gerekmektedir. Arızalı çıkan ürünler için ilgili firmanın yetkili servisininin aranması gerekmektedir. Üyeler tarafından teslim alındıktan sonra fark edilen hasarlı veya eksik ürünlerin sorumluluğu üyelere aittir.

Tüm hediye çeklerinde çeki kullandıran firmanın koşulları geçerlidir.

Hediye kataloğunda yer alan ürünler stoklarla sınırlıdır. Seçilen ürünün teknik nedenlerden dolayı sağlanamaması veya stoklarda tükenmesi durumunda muadil ürün üyelere yollanır.

Ürünlerin tüketici hakları ve ilgili her türlü sorumluluğu; üretici ve ithalatçı firmalara aittir.

Katalogda yer alan ürünlerde puan, model, renk ve desen değişikliği olabilir. Tuborg gerekli gördüğü takdirde online katalogda yer alan hediyelerin bir kısmını katalogdan çıkartabilir, mevcut ürünleri bir başkası ile değiştirebilir veya mevcut hediye puanlarını değişen fiyatlar doğrultusunda güncelleyebilir.

Tuborg önceden haber vermeksizin uygulamayı durdurma, uzatma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar.

Talep edilen ürünler Tuborg’un onay vermesi halinde üyelere ulaştırılacaktır.

Talep edilen hediyenin teslimat adresi T.C. sınırları içerisinde olmalıdır.

Üyelerin hediyelerin irsaliyelerini saklaması gerekmektedir. İrsaliye gerektiğinde yetkili teknik servislerce talep edilecektir.

Ürünlerin garanti süreleri irsaliye tarihleri ile başlar, üreticinin belirlediği garanti süresi ile sona erer.

Gizlilik

Web sitesinde belirtilen kişisel veriler (örneğin adı-soyadı, adres bilgisi, telefon numarası veya e-posta adresi) Tuborg tarafından Web Sitesi Gizlilik Beyanı’na göre kullanılacaktır. Soru, yorum, öneri, şikayet vb. ileteceğiniz diğer içerikler, gizli ve özel olmayan bilgi veya materyal olarak ele alınacaktır.

Garantilerin Reddi

Tuborg, İçeriği kullanımınızın, üçüncü tarafların haklarını ihlal etmeyeceğine veya İçeriğin doğru, tam veya güncel olacağına dair  bir garanti vermemekte, bu şekilde bir beyanda bulunmaktadır. Buna ilaveten, Sitede olabilecek herhangi bir tartışma, sohbet, duyuru, ileti, ilan panoları ve benzerlerine atfen Tuborg, Sitede bu türden yerlerde bulunabilecek ihlal teşkil eden, tehditkar, yanlış, yanıltıcı, istismar edici, tacizkar, iftira atan, karalayıcı, müstehcen, edebe aykırı, lekeleyici, kışkırtıcı, pornografik veya küfür içeren materyaller veya bir ceza gerektiren suç sayılacak, hukuki sorumluluk doğuracak ve sair suretle herhangi bir kanunu ihlal edecek bir fiil teşkil edecek veya böyle bir fiili teşvik edecek materyallerden kaynaklanan hiçbir sorumluluk veya yükümlülüğü kabul etmez.Üye'nin sitede yukarıda belirtilen içerikte materyal kullandığının veya siteyi yasalara aykırı olarak kullandığının tespit edilmesi halinde veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelmesi halinde, Tuborg Üye ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirme ve üyeliği sonlandırma hakkına sahiptir. Tuborg, kendisi tarafından sonlandırılan Üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda Tuborg tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini Üye'den talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

Yükümlülüğün Hariç Bırakılması

SİTEYİ KULLANIMINDAN DOĞAN hertürlü RİSK Üye’ye AİTTİR. Tuborg kendinden kaynaklanmayan doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, nihai veya diğer hasarlardan yükümlü değildir.

Şifre Kullanımı Hakkında

Üyelerin/Kullanıcıların web sitesi  üzerinde ilgili bölümlere ulaşımı kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanmaktadır. Kullanıcı'nın Siteden yararlanma hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve şifresinin gizli tutulması üyenin kendi sorumluluğunda olup üçüncü kişi ya da kuruluşlara kullandırılamaz. Kullanıcı adı ve şifresinin her ne surette olursa olsun üçüncü kişiler tarafından kullanımından doğabilecek durumlardan Tuborg sorumlu değildir, doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye'ye aittir. Tuborg, bu maddeye aykırı hareket eden Üye'ye  verilen hizmetleri herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak durdurulma hakkını saklı tutar.

Koşul Değişiklikleri

Tuborg  tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak  güncellemek suretiyle uygun göreceği herhangi bir zamanda bu Kullanım Koşullarını değiştirebilir. Bu değişiklikler Üye’yi bağlayıcıdır. Dolayısıyla, Üyelerin Site Kullanım Koşullarını gözden geçirmek için düzenli olarak siteyi ziyaret etmeleri ve kullanım koşullarını okumaları  gerekmektedir

Kanun ve Yargı Mahali

İşbu Kullanım Koşulları’nın yorumlanması ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Türk Hukuku uygulanacak olup İzmir Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

Yukarıda belirtilen hususlardan bir ya da bir kaçını ihlal eden Kullanıcı’lar ve Üye’ler, bu ihlalden cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludur. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, Tuborg’un Kullanıcı’ya ve/veya Üye’ye karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklıdır. Kayıtların Geçerliliği

"Üye/Kullanıcı", işbu Kullanım Koşullarından doğabilecek ihtilaflarda Tuborg’un ve Tuborg’un bu hizmet kapsamında hizmet aldığı yazılım firmasının  veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Tuborg Pazarlama Anonim Şirketi (“Tuborg”) olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi tarafından düzenlenen satış belgesini haiz kişilerden oluşan müşterilerimizin kişisel verilerinin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu kapsamda “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi” (“Bildirim”) ile kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1.      İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

Tuborg ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinize bağlı olarak aşağıda sayılı verileri kategorilerini işlemekteyiz:

a.       Kimlik ve İletişim Bilgileri: Adınız, T.C. kimlik belgesi bilgileriniz (veya kimlik yerine Tuborg’a sunmuş olduğunuz pasaport/sürücü belgesi bilgileriniz), vergi kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz.

b.      Hesap Bilgileri: Banka hesap ve IBAN numaranız.

c.        Şirkete İlişkin Bilgiler: İşyerinin sizin mülkiyetiniz altında olup olmadığına ilişkin bilgi, gösterdiğiniz teminatlar kapsamında işletmeniz kapsamında sahip olduğunuz veya başka şekilde kullandığınız gayrimenkullere ve taşıtlara ilişkin bilgiler, adi ortaklık yapılarına ilişkin bilgiler  şirketinizin ortaklarına ilişkin bilgiler, imza sirküleri kapsamında edinilen kişisel veriler, müşteri hizmetlerimize çağrı merkezi veya diğer başvuru yolları aracılığıyla yaptığınız görüşmeler kapsamındaki ses kayıtları.

d.      Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Toplanılan Kişisel Veriler: Doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni haliniz,  desteklenen futbol takımı bilgisi, fotoğrafınız hobileriniz, mesai saatleriniz, giysi beden bilgisi.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı verilerin hepsi birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

 

2.      Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler haricindeki Kişisel Verileriniz, Şirket ile ticari/sözleşmesel ilişkiniz kapsamında yapmış olduğunuz görüşmeler ve telefon görüşmeleri ile sözlü olarak ilettiğiniz ve/veya farklı kanallarla (elden teslim, posta veya elektronik posta gönderimi gibi) yazılı olarak ilettiğiniz bilgiler ve yazışmalar ile elde edilmekte ve Bildirim’in 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 5. maddesinde yer alan “sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”, “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Toplanan Kişisel Veriler ise, kendi takdirinizde olarak, Tuborg temsilcileri ile yapmış olduğunuz görüşmeler ve telefon görüşmeleri ile sözlü olarak ilettiğiniz ve/veya farklı kanallarla (elden teslim, posta veya elektronik posta gönderimi gibi) yazılı olarak ilettiğiniz bilgiler ve yazışmalar ile elde edilmekte ve Tuborg’un pazarlama faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla KVKK’nın 5. maddesinde yer alan ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kişisel Verileriniz, Şirket ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişkinin kurulması ve bunun hukuka uygun bir şekilde ifa edilebilmesi için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle; başta 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkartılan ikincil mevzuat da dahil olmak üzere yürürlükteki mevzuat tahtındaki yükümlülüklerin getirilebilmesi için kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebepleri ile işlenmektedir. Ayrıca, Kişisel Verileriniz Şirketimizin varlığını sürdürebilmesi ve ticari faaliyetlerinin devam ettirebilmesi için ve aramızdaki iletişimin sağlanması için temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

Tuborg, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve KVKK başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Yukarıda belirtilenlere ek olarak kişisel verilerinizin işlenmesi gerekmesi halinde ilgili işleme süreçleri KVKK’nın 5. maddesinde de belirtilen aşağıda sayılı hukuki sebeplere veya açık rızanıza dayanılarak yerine getirilecek olup, bu süreçlere ilişkin olarak tarafınıza ayrıca bilgi verilecek ve gerekli ise açık rızanız alınacaktır:

a.       Kanunlarda açıkça öngörülmesi

b.       Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

c.       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

d.       Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

e.       İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

f.        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

g.       İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

 

3.      Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

a.       Ticari/sözleşmesel ilişkinin kurulması,

b.       Ticari/sözleşmesel ilişki gereği olan işlem ve faaliyetleri yürütmek,

c.       Ticari/sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülükleri yerine getirmek,

d.       Hizmet ve ürünlerimize ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

e.       Hizmet ve ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak,

f.        Mevzuata ilişkin bilgilendirme yapmak,

g.       Ticari/sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi için iletişim kurmak,

h.       Ticari/sözleşmesel ilişki kapsamında muhasebe işlemlerini yürütmek,

i.         Elektronik veya fiziki ortamda ticari/sözleşmesel ilişkiye dayanan ve bunun neticesi olan tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

j.         Mevzuat tahtında  sahip olmanız gereken ruhsat ve belgelerin bulunduğunu kontrol ve temin etmek,

k.       Tuborg’un Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi için ilgili mevzuat kapsamında yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

l.         Resmi kurumlara gerekli yasal bildirimleri gerçekleştirmek,

m.     Hizmet ve ürünler hakkında değerlendirme/raporlama/geri bildirim/şikayet süreçlerini yönetmek,

n.       Satış ve pazar araştırması ve analizi yapmak ve bu kapsamda ticari politikalar belirlemek,

o.       Tuborg’a ait tüm işyeri ve tesislerinin güvenlik ve denetimini yürütmek,

p.       Tuborg ve hakim şirketi bünyesinde mali ve hukuki denetim gerçekleştirmek ve gerektiğinde hukuki iş ve süreçleri yerine getirmek,

q.       Hizmet ve ürünlerimizi müşteri özelinde geliştirmek,  müşteri memnuniyeti faaliyetleri yürüterek müşterilerimize özel günlerde hediye göndermek,

r.        Müşterilerimiz için tabela, soğutucu, raf, vb. her türlü demirbaş ve malzemenin tedarik sürecini yönetmek,

s.       Müşteri portalını yönetmek,

t.        Hukuki süreçleri başlatmak ve yürütmek,

u.       Şirket denetim faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek,

v.       Kurumsal yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek.

 

4.      Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı

Kişisel Verileriniz Tuborg’un hakim şirketi ve iş ortağı olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi Anonim Şirketi ile yönetim ortaklığı kapsamında iş süreç ve faaliyetlerini yürütmek amacıyla KVKK Madde 5(2)(f)’de belirtilen “veri sorumlusu olan Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak paylaşılabilmektedir.  

Kişisel Verileriniz, Şirketimizin pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Tuborg’un vermiş olduğu yetki kapsamında faaliyet gösteren anlaşmalı ajanslar ve araştırma firmaları tarafından veri işleyen sıfatı ile derlenebilmekte ya da Şirketimiz tarafından bu ajanslara aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizden kimlik ve hesap bilgileriniz, ticari/sözleşmesel ilişki kapsamında doğan hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla Tuborg’un çalıştığı bankalarla paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz ile girmiş olduğunuz ticari ilişki kapsamında Şirketimizin ticari alım-satım teammüllerinden ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerine getirebilmesi amacı ile Bayilik bölgesinde yer almanız halinde bölgenizde tek elden dağıtım hizmetini gerçekleştiren bayilerimiz ile paylaşılabilmektedir.

Şirketimiz ile girmiş olduğunuz ticari ilişki kapsamında Şirketimiz tarafından sağlanacak soğutucu, tabela, raf, vb. her nevi demirbaş ve malzemenin tedarik sürecinin yönetilebilmesi amacı ile isim ve iletişim bilgileriniz bu demirbaş ve malzemenin tedariki ve bunlara ilişkin hizmetleri sağlayan ilgili tedarikçiler ve iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verileriniz ayrıca Tuborg’un alkol piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin bir gereği olarak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer ilgili devlet kuruluşları ile paylaşılabilmektedir. Yine yasal yükümlülükler çerçevesinde gerekmesi veya Tuborg’un haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması halinde Kişisel Verileriniz yargı organları ve icra daireleri ile paylaşılabilmektedir.

Şirket bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla üçüncü şahıs kurumlardan hizmet alınmakta olup, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman şirket programlarına ve dolayısı ile bu programlar altında olan Kişisel Verilerinize erişebilmektedir. Ancak bu firma tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

Yukarıdaki hallerin dışında, Bildirim’in 3. maddesinde belirtilen amaçlar doğrultusunda gereklilik duyulan hallerde, Kanun’un 5. maddesine uyulmak kaydı ile, Kişisel Verileriniz diğer üçüncü kişilerle paylaşılabilmekte veya Kişisel Verilerinize diğer üçüncü kişilerce erişilebilmektedir. Böyle bir durumda buna ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüzü ilgili aktarıma özgü olarak ayrıca yerine getirmekteyiz. 

5.      KVKK Tahtında Veri Sahibi Olarak Haklarınız

KVKK m.11 , “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ” ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

         i.            Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

       ii.            Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

      iii.            Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     iv.            Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

       v.            Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

     vi.            KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme1,

    vii.            v. ve vi. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  viii.            İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     ix.            Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

6.      Haklarınız Kapsamında Tuborg’a Başvuru Yolları

Yukarıda belirtilen KVKK kapsamındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi Tuborg’un internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak, formun basılı ve ıslak imzalı halini kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, Kemalpaşa Caddesi no: 258/9 Işıkkent, Bornova, İzmir adresindeki şirket merkezine elden teslim edebilir ya da tuborgpazarlama@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, güvenli elektronik imza ile veya mobil imza ile Şirket’e iletebilirsiniz.

 İşbu Bildirim kapsamında düzenlenen veri işleme süreçlerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi durumunda, değişiklikler en kısa süre içerisinde Bildirim’e yansıtılacak olup, metnin güncel halini her zaman www.tuborgclub.com internet sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.                                          Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Tuborg Pazarlama Anonim Şirketi


İlgili mevzuata göre “kişisel verilerin işlenmesi”, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.